Project management

Aanpak
Bij project management wordt de aanpak afgestemd op de complexiteit van het project en cultuur van de organisatie. Continu wordt gekeken naar wie wanneer hoe betrokken wordt. De juiste mensen voor het effectief, efficient uitvoeren van de opdracht en goed committement voor het resultaat. Echter, ook niet meer dan die personen zodat de overige medewerkers in de organisatie geen onnodige tijd en inspanning hieraan besteden. Om dit goed te realiseren zal aan het begin van een project duidelijk de scope, team en eindresultaat worden vastgesteld. Hierbij kunnen methodieken als PrinceII worden ingezet, maar alleen de onderdelen die hiervoor bijdragen aan de effectiviteit en efficientie van het project.